Psalmen & mehr (III): Schatten deiner Flügel

Musik, Gedanken & Gemeinschaft – mit Lektorin Ute Grobbel, Pastor Frank Howaldt, Kantor Igor Zeller